הדברת טרמיטים – מידע

0
2251

הטרמיטים מסווגים כחרקים. הטרמיטים קטנים בגודלם, צבעם לבן בהיר-חיוור והם חיים במושבות ענקיות.

הטרמיטים גורמים לנזקים גדולים וחמורים לעץ ומוצריו. הטרמיטים מעכלים תאית המרכיב את העץ ותוצריו, זה מזונם ולכן רב נזקם לאדם וסביבתו.

הטרמיטים התגלו בטבע מיליוני שנים לפני הנמלים ולכן התנהגות הנמלים בחיי הקן דומה להתנהלות הטרמיטים בקן אך מקובל להשוות בין הטרמיטים לתיקנים.

הטרמיטים ממויינים לאלפי מינים בטבע. מקום מושבם באזורים טרופיים וסוב טרופיים וגם בישראל, במישור החוף ובדרום ניתן למצוא מושבות טרמיטים .

מושבת טרמיטים, היא הקן, מורכבת מהמוני טרמיטים, פועלים, שומרים ולהם מלך ומלכה אחת.

הגם שהמלך והמלכה הם היחידים המתרבים בקן, הזכר מפרה את הנקבה כל מספר ימים והתרבותם מהירה.
טרמיט עצים

נקבות הטרמיטים, הצעירות, תתעופפנה בבוא העת מן הקן והן תהפוכנה למלכות במושבה חדשה.
סביבן יתרכזו המוני טרמיטים, פועלים שיבנו את הקן והמושבה החדשים.

מושבת הטרמיטים, היא קן הטרמיטים, עשוייה מלאכת מחשבת, פאר היצירה הטרמיטית:

הפועלים הטרמיטים אוספים גרגירי אדמה ומערימים אותם ומדביקים אותם באמצעות הפרשת הפועלים.
קן טרמיטים עלול להגיע לגובה של חמישה ושישה ושבעה מטרים ומצטופפים בו המוני טרמיטים.

התבוננות בקן טרמיטים מגלה מבנה הנדסי פלאי, המהווה בית גידול אופטימלי השומר על אויר בטמפרטורה קבועה.

האדם נדרש להתגונן בדרכים שונות מן הנזקים הכבדים שגורמים הטרמיטים:
מקובלות שיטות הדברה ביולוגית ושיטת הדברה כימית ושילוב של שיטות ההדברה הוא הערובה להצלחת ההדברה בסביבת האדם.

השימוש בהדברה ביולוגית לא מבטיח הצלחה הדברתית מלאה [להבדיל מן ההדברה הביולוגית בחרקים מסוגים אחרים, מיני נמלים ואחרים] ולכן מקפידים לווסת את ההדברה בהדברה כימית הכוללת את המרכיבים הידועים כיעילים ובטוחים לשימוש.
נחושת ארסיניק, שילוב שלה עם אבץ ועוד.